Bubba Gump Shrimp Tokyo

LaQua 1F 1-1-1 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0003
03-3868-7041